Velký atlas oblaků

 

Atlas oblaků

 

V měsíci listopadu vydalo brněnské nakladatelství Computer Press, a.s. obsáhlou knihu Velký atlas oblaků, jejímž autorem je Petr Skřehot. Kniha je určena jak profesionálním a amatérským meteorologům, tak i pilotům, učitelům a studentům meteorologie a v neposlední řadě také laické veřejnosti se zájmem o počasí a přírodu vůbec. Zajímavou skutečností je, že tato publikace navazuje na „elektronický“ Atlas oblaků (www.mraky.astronomie.cz), který si od roku 2003 získal již mnoho příznivců.

Stejně jako „elektronický“ atlas i Velký atlas oblaků obsahuje kromě vlastních snímků oblaků i úvodní textovou část, ve které jsou shrnuty obecné informace o problematice oblačnosti, a jejíž koncept vychází z původního Mezinárodního atlasu oblaků. V této části jsou shrnuty nejnovější poznatky publikované předními světovými odborníky na problematiku oblačnosti, a taktéž zde čtenář nalezne část věnovanou atmosférám planet sluneční soustavy, zejména pak se zaměřením na roztodivné oblačné útvary, které zde byly pozorovány automatickými sondami. Ve zmíněné textové části knihy se mimo jiné můžete dočíst o:

a naleznete zde i 22 plnobarevných ilustrací a nákresů, slovníček odborných výrazů, rady jak správně fotografovat oblačnost a také kapitolu věnovanou historii klasifikace oblaků.

Na textovou část navazuje rozsáhlá a zdařile zpracovaná obrazová část, která obsahuje více než 340 velkoformátových, plnobarevných fotografií. Převážná část snímků byla pořízena předními českými pozorovateli, ale je zde i řada unikátních snímků pocházejících od uznávaných zahraničních autorů či institucí, což tuto knihu po právu řadí mezi mimořádně zdařilé publikace svého druhu.

Na rozdíl od jiných knížek o počasí, ve kterých se povětšinou setkáváme s obligátními a nic neříkajícími popisky snímků, je ve Velkém atlase oblaků každý snímek doplněn o „pointační“ značky, které čtenáře snadno navedou na danou část snímku, kde se nachází příslušný detail daného oblaku, o kterém je v popisku pod snímkem blíže pohovořeno. Díky tomuto (a v Mezinárodním atlase oblaků již osvědčenému přístupu) tak lze srozumitelným způsobem podat naprosto vyčerpávající popis vyobrazených oblaků. Proto i laik snadno pochopí, co který latinský přívlastek v názvu oblaků znamená.

Kromě deseti základních oblačných druhů se kniha podrobně věnuje také méně obvyklým typům oblaků, jakými jsou například:

Z výše uvedeného je tedy zjevné, že Velký atlas oblaků nabízí svým čtenářům široké spektrum zajímavých informací, a díky své obsahové srozumitelnosti může směle aspirovat na publikaci, která by rozhodně neměla chybět v knihovničce žádného zájemce o dění na obloze.

Jelikož kniha prošla standardním recenzním řízením, patří do skupiny odborných a nikoli jen populárně-naučných publikací. Recenzenty knihy byli prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., prorektor Univerzity Karlovy a profesor meteorologie na Matematicko-fyzikální fakultě UK a Mgr. Martin Novák, vedoucí regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.

Na knize coby autoři jednotlivých snímků dále spolupracovali Robert Cimrman, Linda Fritschová, Lukáš Král, Jiří Křivohlávek, Hana Kučáková, Patrik Trnčák a Martin Vilášek. Kniha vychází v nákladu (pouhých) 2000 výtisků a bližší informace o ni, resp. možnost objednat si ji, naleznete na stránkách vydavatelství Computer Press, a.s. http://knihy.cpress.cz/Book.asp?BookCode=KH0233